Sidor

tisdag 29 januari 2013

Flipped Classroom - Varför ska man som elev förbereda sig?

Varför ska eleven förbereda sig inför en lektion (flipped classroom)?
Klassiskt scenario: läraren - "ok, läs sidorna 49-53, därefter arbetar ni med uppgifterna A-D. Vi samlas 09.00 och samtalar om vad ni har kommit fram till."

Personligen så har jag lovat mig att aldrig mer utsätta mina elever för denna behandling igen. En del elever fixar detta galant men ett flertal kommer under lektionstiden aldrig att hinna läsa färdigt texten på så sätt att den är förstådd. Dessa elever behöver läsa texten flera gånger och samtala med andra för att skapa förståelse. Dessa elever vet redan från början att lektionen kommer att bli ett misslyckande där en frågande lärare ifrågasätter ambitionen, kunnigheten etc. Alla andra elever vet också vilka kamrater som inte fixar uppgiften. Grupper för samarbete eller uppdelning av arbetsplatser görs därför snabbt där man kvickt utesluter elever som inte är tillräckligt snabba och som kommer att "ta ner tempot". I detta, den klassiska skolan så är pedagogen exkluderande redan från början vilket sedan kommer att bekräftas och till sist bli självuppfyllande.

I ett så kallat "flipped classroom" så gör man tvärtom. Eleverna har läst genom texten innan lektionen börjar. Tiden för förberedelser är väl tilltagen (veckan innan) så att elever med stora behov av att bearbeta texten får goda möjligheter att prestera på samma sätt som sina kamrater. Lektion kan istället för textinläsning användas till att processa texten dvs att hantera texten utifrån de mål som kursen har. Läraren kan istället för att "titta på" när elever läser använda tiden till att prata, diskutera och hjälpa eleverna med uppgifterna. När lektionen är slut så har alla gjort uppgifterna A-D, alla har nått uppsatta mål och skolan har varit inkluderande dvs. alla har fått samma möjlighet att lära sig.

I ett "flipped classroom" är det inte nödvändigt med läxor då allt arbete och allt lärande sker på lektionstid. De förberedelser som eleven bör göra är rekommendationer och ska inte ses som obligatorisk läxa. En del gör det på 10minuter medan andra behöver 2 timmar. Behoven är olika men målet är att lärandet ska vara möjligt för alla under lektionstid.

Kritik från förälder: "jag har suttit i timmar med mitt barn och läst en svår text på 4 sidor om USA's historia. Så ska det väl inte vara?"
Respons: Det finns inget krav att man ska förstå allt innan lektionen så även om eleven bara förstått lite så är halva slaget vunnit. Vad föräldern inte tänker på är att om hens barn skulle läsa texten på lektionstid (klassiskt scenario) så skulle eleven var en av dem som inte räckt till och istället upplevt ett totalt misslyckande. Lusten och självförtroendet minskar, frustrationen och stressen ökar. Har skolan dessutom en väl inarbetad organisation där man erbjuder eleverna att förbereda sig på skoltid, på så kallad studietid eller liknande med närvarande pedagog så kommer lärandet ännu mer i centrum och tiden efter skolan dvs. fritid kan få vara fritid och inget annat.

I ett så kallat "flipped classroom" så är alla vinnare. Från elev med fantastiska förutsättningar till elev med stora svårigheter samt pedagogen som för första gången kan arbeta inkluderande på allvar. En skola för alla, där alla kan lära sig på lika villkor.

1 kommentar:

Kalle Fonzie sa...

Hej Martin, jag gillar dit inkluderingsperspektiv på "Flipped classroom". Det argumentet hörs inte ofta i debatten om att "flippa".